Warunki przewozu - skrócone

  ROZKŁAD JAZDY autokarów

  • jest podawany z wyszczególnieniem nazw przystanków według godzin odjazdów i przyjazdów  w czasie lokalnym dla danego kraju.

  CENNIK

  • Cena biletów podawana jest jako wartość brutto, określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów.
  • Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu,
  • Cena biletu stanowi sumę wartości odcinka krajowego powiększoną o podatek od towarów i usług VAT oraz wartości odcinka zagranicznego.

  Zniżki

  • dla dzieci do ukończenia 12 roku życia 50 %
  • dla młodzieży, która nie ukończyła 26 roku życia - 10%
  • dla osób powyżej 60 roku życia - 10%
  • dla niemowląt z obowiązkiem miejscówki i posiadania kołyski/fotelika -50%

  Zmiany

  • zmiana na 1 dzień i powyżej przed odjazdem-bezpłatnie
  • zmiana w dniu odjazdu zmiana  nie przysługuje


  BILETY

  • bilety są imienne i nie można przepisać na inna osobę
  • bilety datowane posiadaja ważność 6 m-cy od daty rozpoczęcia podróży


  BAGAŻ

  • bezpłatnie 1 szt.bagażu do luków i 1 szt bagażu podręcznego pod fotel pasażerski
  • bagaż dodatkowy płatny u kierowy według cennika 1-sza szt.10 pln, każda następna 20 pln


  PASAŻER    jest zobowiązany do:

  • posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla odbycia podróży.
  • przybycia na przystanek, co najmniej na 30 minut przed planowanym odjazdem autokaru,
  • okazania przy odprawie ważnego i właściwego biletu i dokumentów
  • stosowania się do poleceń załogi autokaru,

  Zwroty

  • zwrot na 2 dni i powyżej przed odjazdem potrącenie 10%
  • zwrot na 1 dzień i w dniu odjazdu  nie przysługuje

  NA POKŁADZE AUTOKARU  WSZYSCY PASAŻEROWIE NA CZAS PODRÓŻY SĄ UBEZPIECZENI

  Ubezpieczenie obejmuje rownież bagaż pasażerski.