COOKIES
COOKIES

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej yokato.pl której właścicielem jest YOKATO Sp.z o.o

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk.


Jakich plików "cookies" używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "stałe" oraz "sesyjne".

"Sesyjne pliki cookies" - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

"Stałe pliki cookies" - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach "cookies"

Usuwanie plików "cookies"

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO),które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.
Zgodnie z powyższym Przewoźnik informuje , iż:


a) Administratorem danych osobowych pasażerów jest YOKATO Sp.z o.o. ul.Sabały 58, 02-174 Warszawa,

b) Dane osobowe pasażerów nie będą przetwarzane w celach marketingowych (chyba że klient wyrazi na to zgodę) i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

c) Pasażer posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

d) Dane są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy przewozu (tj. nabycia biletu za pośrednictwem Internetu), a odbiorcami danych są jedynie osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Przewoźnika.   

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne (nie istnieje prawny obowiązek ich podania). Jednakże nie podanie adresu e-mail uniemożliwia zakup biletu przez Internet..

Postanowienie końcowe
Niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na Przewoźniku spoczywają wszelkie obowiązki, a podróżnemu przysługują wszelkie uprawnienia, wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.

DANE OSOBOWE
DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności. Informacja o Twoich danych
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Yokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sabały 58 
KRS 0000510234, REGON: 147254146 ,NIP: 5252587415
Pozyskaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług przewozowych , rezerwacji i zakupu biletów autobusowych naszej firmy -YOKATO Sp.z o.o  .

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?
Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów sprzedażowych w tym zapisywanych
w plikach cookies oraz w podpisanych umowach . Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, adres IP, numer telefonu oraz dane osobowe uprawniające do korzystania z ulg handlowych .

Dlaczego pozyskujemy i przetwarzamy dane?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem umowy/lub wypełnionym formularzem/ jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

realizacji usług przewozowychprowadzenia działań marketingowych, na których przetwarzanie mamy Twoją zgodęzmian, zwrotów i operacji dodatkowych dotyczących zakupionych biletów

procesów reklamacji usług

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. YOKATO Sp.z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b), c) lub f) w celu umożliwienia nam realizacji umowy, którą z nami Zawarłeś lub do realizacji czynności,
które nam Zleciłeś przed zawarciem Umowy, w szczególności:

umożliwienia nam weryfikacji, że nabyłeś bilet na przewóz realizowany przez nas

umożliwienia nam weryfikacji, że przysługują Ci ulgi na których opiera się wybrana przez Ciebie opcja zakupu biletu;

umożliwienia nam poinformowania Cię o opóźnieniach oraz zdarzeniach dotyczących przewozu;

umożliwienia nam wystawienia Tobie dokumentów księgowych;

umożliwienia nam rozpoznania Twojej reklamacji na świadczone przez nas usługi.

Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane jednakże zapewniamy Cię, że nie przetwarzamy Twoich danych przez okres dłuższy niż jest to potrzebne do realizacji celów przetwarzania.

Komu możemy przekazać dane?
Twoje dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Przewoźników, którzy będą realizować
usługi przewozowe oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Zapewniamy,
że dokładamy wszelkich starań, aby podmioty z nami współpracujące w sposób rzetelny i zgodny
z prawem chroniły Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie Masz prawa w stosunku do swoich danych?
Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli oparliśmy przetwarzanie danych osobowych o Twoją zgodę - Masz także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Korzystasz z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Ciebie potrzeb
informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Formularz zgody:
W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze strony internetowej, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym,
że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.